Arkiver for juli, 2013

MAMBO

Begrep/betegnelse brukt om en spesiell type mennesker ­– nesten utelukkende menn. Etymologien er ganske uproblematisk: Ordet kommer av mamma og bo. Mamboen er således en person som bor hos sin mor. Nå er det imidlertid ikke spesielt oppsiktsvekkende at man i en tidlig fase av livet bor slik, og siden et begrep som kan brukes om alle sjelden er verdig vår oppmerksomhet, er det åpenbart at ‘mambo’ implisitt må være mer presist enn hittil beskrevet.

Når alle jevnaldrende flytter hjemmefra ­– enten de stifter familie, binder seg opp på andre måter eller velger å perfeksjonere sin ungkarstilværelse ­– blir mamboen boende der han alltid har bodd. Han slipper unna UNGDOMstidens konformitetspress, og den tvungne, daglige omgang med ulike mennesker. Han trer imidlertid ikke inn i nye, sammenlignbare sosiale sammenhenger, og dermed «fryses» deler av ham. Mens de fleste på dette tidspunkt i livet velger nye rammer omkring sin tilværelse, bytter ut skole med arbeid, knytter nye kontakter og eskalerer levestandarden, glir mamboen altså mer inn i et sluttet og hvilende univers: Gutteværelset ­– der ingen trender trenger inn! Sosialiserings-maskinen har vekslet til lavgir. På gutteværelset står tiden stille, selv om modellflyene kanskje faller ned og Ola-pulten etter hvert må ommøbleres: Noen gamle Donald må ut for å få plass til flere bøker om formallogikk, kvantemekanikk eller astrofysikk. Bøkene, ja… Mamboen er en lesehest med klisterhjerne for detaljer. Nesten uten unntak er han realist. For en ekte mambo er menneskelige relasjoner bare noe uomgjengelig som man til stadighet blir konfrontert med ­– et fenomen på linje med fødeinntak og toalettfrekventering. Mamboen har imidlertid sett at han kan bruke andre mennesker til å spre sin kunnskap utover med stor intensitet. Her kan han til tider gjøre lykke og oppnå status. Mamboen er lite følsom for hint, og er selv nesten å regne som en kroppsspråklig analfabet. Ordspill, «practical jokes» og estetikk generelt er lite egnet til å glede ham. Han er også dårlig utrustet med selvironi.

I den senere tid har det vært diskutert hvorvidt mambo er et strengt sosiologisk begrep eller om det også kan brukes gestaltmorfologisk. Ofte kan man nemlig påtreffe idealtypiske mamboer som er eneboere ­– i husværer som ikke er noe annet enn gigantiske gutteværelser, eventuelt kloninger av barndomshjemmet. Spørsmålet er naturligvis ikke avklart.

Mamboer kan både være lunefulle og eiegode, men utseendet er, som man vel kan forestille seg, lite egnet å bedømme etter. Mamboen er lite opptatt av materielle verdier. Ofte er han fornøyd bare han er tørr på føttene, for det vet han er veldig viktig.

Reklamer

Legg igjen en kommentar